TH EN
A A A

สถาบันวิจัยยางเตือนชาวสวนยางอย่าเติมสารทดแทนกรดฟอร์มิก

8 มิถุนายน 2555    4807 ครั้ง
               
นายสุจินต์ แม้นเหมือน ผอ. สถาบันวิจัยยาง เตือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เติมน้ำหมักชีวภาพ หรือน้ำส้มควันไม้ แทนการใช้กรดฟอร์มิกเพื่อช่วยในการจับตัวของยาง จะส่งผลต่อค่าความอ่อนตัวเริ่มแรกของยาง (PO: Plastic Origin) เมื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางแท่ง จะไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากทำให้โมเลกุลยางสั้น และทำให้มีความเป็นพลาสติก (คุณสมบัติแข็ง-แตกเปราะ ไม่ยืดหยุ่น) มากขึ้น อีกทั้งหากนำไปผลิตเป็นยางรถยนต์ ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการระเบิดได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้าจะไม่มั่นใจในมาตรฐานสินค้ายางจากประเทศไทย รวมทั้งกระทบต่อภาพลักษณ์และการส่งออกในระยะยาว

                 นอกจากนี้ สถาบันวิจัยยางแนะนำให้ใช้กรดฟอร์มิกความเข้มข้น 90% หรือ 94% นำมาเจือจาง 2-5% โดยใช้กรดเข้มข้น 2 ช้อนแกง ผสมน้ำสะอาด 3 กระป๋องนม เพื่อให้ยางจับตัวเร็วในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาง
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (8 มิ.ย.55)
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?