TH EN
A A A

ศาลสหรัฐสั่งห้ามใช้สารปฏิชีวนะในอาหารสัตว์

7 มิถุนายน 2555    4824 ครั้ง
                ศาลมลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สั่งกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ (FDA) ในการควบคุมการใช้สารปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการดื้อยา ซึ่งกว่า 80% ของสารปฏิชีวนะที่นำเข้าสหรัฐ ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์แบบหนาแน่นเพื่อเพิ่มอัตราแลกเนื้อของสัตว์

                ก่อนหน้านี้ ในเดือนเมษายน ศาลนิวยอร์กได้เคยสั่ง FDA ห้ามใช้เพนนิซิลินและเตตราซัยคลินเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกจากเป็นยาเพื่อผสมอาหารสัตว์แล้ว ถึงแม้อุตสาหกรรมปศุสัตว์จะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานก็ตาม
 
 
ที่มา : ThePigSite (7 มิ.ย.55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?