TH EN
A A A

ความคืบหน้าสถานการณ์โรควัวบ้าในสหรัฐ

14 พฤษภาคม 2555   

               
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ออกมาตรการกักกันฟาร์มโคนม 2 แห่ง ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย โดยฟาร์มหนึ่งเป็นแหล่งตรวจพบเชื้อ Bovine Spongiform                  Encephalopathy (BSE) สาเหตุของโรควัวบ้า และมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับอีกฟาร์มที่อยู่ภายใต้มาตรการนี้ ซึ่งพบว่าแม่โคดังกล่าวเคยแท้ง 1 ครั้ง และให้กำเนิดลูกโคอีก 1 ตัว ที่ได้ดำเนินการการุณยฆาตและพบว่าไม่มีการติดเชื้อ และนอกจากตรวจสอบสถานที่เลี้ยงโคนม USDA ยังเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย
                อนึ่ง สหรัฐได้สั่งห้ามจำหน่ายส่วนสมองและส่วนสันหลังที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ BSE สู่มนุษย์ ตั้งแต่ปี 2547

 
 
 
ที่มา : AllAboutFeed (11/05/55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?