TH EN
A A A

มกอช. ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดการสัมมนาเผยแพร่กฎระเบียบการส่งออกส้มโอพันธุ์ทองดีไปประเทศญี่ปุ่น

27 เมษายน 2555   
                มกอช. ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร มีกำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่กฎระเบียบการส่งออกส้มโอพันธุ์ทองดีไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ขั้นตอนระเบียบปฏิบัติในการส่งออกส้มโอฯ ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

                โดยมีกำหนดจัดการสัมมนา วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 ทางแบบตอบรับที่แนบ โดยส่งโทรสารมาที่ 02-561-4088 และ 02-5614034 

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-561-2277 ต่อ 1323-4
 
                ดาวน์โหลดเอกสาร
                -  แบบตอบรับ
[
www.acfs.go.th/news/docs/acfs_27-04-55_1.pdf
 
]
 
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?