TH EN
A A A

การระบาดของโรคไวรัสนิวแคสเซิลในอิตาลี

14 มีนาคม 2555    4806 ครั้ง

               
หน่วยงานสัตวแพทย์ของอิตาลีได้รายงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคไวรัสนิวแคสเซิลในเมืองทัสคานี OIE ได้รับประกาศแจ้งเตือนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ซึ่งสัตว์ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ นกพิราบที่เลี้ยงไว้หลังฟาร์ม นกต้องสงสัยมีทั้งหมด 101 ตัว จากการรายงาน 18 ครั้ง พบนกตาย 8 ตัว ส่วนที่เหลือ 93 ตัวถูกทำลาย

                จากการอ้างอิง OIE ประกาศแจ้งเตือนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะการปลอดโรคไวรัสนิวแคสเซิลของอิตาลี และจะไม่มีผลต่อการค้าสัตว์ปีกและผลิตภํณฑ์ เนื่องจากนกที่ติดโรคระบาดไม่ถูกจัดอยู่ภายใต้คำจำกัดความว่าสัตว์ปีกของ OIE ทั้งนี้ สาเหตุของการระบาดยังไม่ระบุแน่ชัด

 
 
ที่มา : Meat Trade News Daily (14/03/55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?