TH EN
A A A

ยูเครนห้ามนำเข้าหมูและผลิตภัณฑ์นมจากเบลารุสชั่วคราว

8 มีนาคม 2555   

               
เจ้าหน้าที่ยูเครนแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา เรื่องการห้ามนำเข้าหมูและผลิตภัณฑ์นมจากประเทศเบลารุสเป็นการชั่วคราว หน่วยงานสัตวแพทย์และสุขอนามัยพืชแห่งรัฐ (The State Veterinary and Phytosanitary Service) ได้ออกแถลงการณ์ ห้ามนำเข้าหมูเนื่องจากกลัวการแพร่กระจายของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African swine fever - ASF)

               โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF) เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายร้ายแรงในหมู แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ กำลังแพร่กระจายไปในประเทศเบลารุสจากประเทศรัสเซีย สถานการณ์ในรัสเซียและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานะการณ์ของโรค ASF ในเบลารุส ก่อให้เกิดการคุกคามความปลอดภัยด้านชีวภาพในประเทศยูเครน อีกทั้ง ยังได้มีการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจากประเทศเบลารุสเป็นการชั่วคราวด้วย เนื่องจากมีการตรวจพบยาสัตว์ตกค้าง ในปริมาณที่สูงกว่าที่กำหนดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

 
 
 
ที่มา : The MeatSite.com(06/03/55)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?