TH EN
A A A

ไข้หวัดนกกระทบอุตสาหกรรมนกกระจอกเทศในอัฟริกาใต้

28 กุมภาพันธ์ 2555   

               
การระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงสูง ชนิด H5N2 ในอัฟริกาใต้ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตเนื้อนกกระจอกเทศในประเทศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ฆ่านกกระจอกเทศประมาณ 41,000 ตัว

                การระบาดของไข้หวัดนก H5N2 เป็นครั้งแรกในจังหวัด Western Cape เมื่อเดือนเมษายน และแม้ว่าไข้หวัดนก H5N2 จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่สามารถกลายพันธุ์และแพร่ระบาดในสัตว์ปีกได้ เจ้าหน้าที่ได้ระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์นกกระจอกเทศแล้วและห้ามการนำสินค้าเข้าเก็บจนกว่าจะมีการประกาศว่าพื้นที่ทั้งหมดปลอดเชื้อ และคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมนี้ต้องสูญเสียรายได้กว่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

                ทั้งนี้ อัฟริกาใต้เป็นประเทศผู้นำด้านการทำฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศของโลก โดยส่งออกผลิตภัณฑ์นกกระจอกเทศ 90 % จากปริมาณที่ผลิตได้ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี

 
 
ที่มา : World Poultry (28/02/55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?