TH EN
A A A

ญี่ปุ่นพิจารณาเพิ่มอายุวัวถูกเชือดจากสหรัฐฯ เป็น 30 เดือน

14 กุมภาพันธ์ 2555   

               
ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาเพิ่มอายุวัวที่ถูกเชือดจากสหรัฐฯ จาก 20 เดือนเป็น 30 เดือนซึ่งญี่ปุ่นได้กำหนดอายุวัวที่ถูกเชือดหลังจากเกิดโรควัวบ้า (BSE) ในปี 2546 ซึ่งทำให้ปริมาณการส่งออกเนื้อวัวจากสหรัฐฯไปยังญี่ปุ่นลดลงจนเกือบเป็น 0 แต่หลังจากนั้นปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

                โดยในปี 2554 (มกราคม - พฤศจิกายน) สหรัฐฯส่งออกเนื้อวัวไปยังญี่ปุ่น 148,182 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 29 % คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 812.1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 38 % เมื่อเทียบกับปี 2553 นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Global Trade Atlas รายงานว่าสัดส่วนมูลค่าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ ในตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 24 % ส่งผลให้มูลค่าเนื้อวัวของออสเตรเลียในตลาดญี่ปุ่นลดลง

                 จากการจำกัดอายุวัวที่ 20 เดือนทำให้มีวัวสหรัฐฯเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่สามารถส่งออกได้ การเพิ่มอายุจะทำให้กว่า 90 % ของวัวสหรัฐฯสามารถส่งออกได้ คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงการจำกัดอายุจะทำให้ในปี 2555 สหรัฐฯสามารถส่งเนื้อวัวมายังญี่ปุ่นเพิ่ม 184 ล้านตัน

                 ทั้งนี้ แม้ว่ายังไม่มีการกำหนดการที่แน่นอนแต่คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาในช่วงฤดูร้อน ปี 2555

 
 
 
ที่มา : The Meat Site (14/02/55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?