TH EN
A A A

อียูสืบสวนเรื่อง melamine

16 พฤษภาคม 2550   
            
เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปกำลังสืบสวนว่ามี  melamine จากผลิตภัณฑ์จีนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารสัตว์และอาหารของสหภาพยุโรปหรือไม่
             เจ้าหน้าที่ด้านกฏระเบียบของสหภาพยุโรปดำเนินการตามข้อเรียกร้องของกรรมาธิการยุโรปหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานว่าการปนเปื้อนที่พบในอาหารสัตว์พบในอาหารสัตว์ที่ใช้ในสุกรและไก่ด้วยเนื่องจากมีการนำเศษจากอาหารสัตว์เลี้ยงไปใช้เป็นอาหารเสริมในฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่ซึ่งหมายถึงไปสู่การบริโภคของมนุษย์ 
             การค้นพบดังกล่าวนำไปสู่การกักกันสุกรและไก่ราว 3 ล้านตัวในสหรัฐฯ  ทั้งนี้สหรัฐฯ ระบุว่าความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์ต่ำมาก ดังนั้นขณะนี้จึงอนุญาตให้ชำแหละสัตว์ดังกล่าวเพื่อการบริโภคแล้ว  ดังนั้นเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปจึงพยายามให้ความสนใจจับตาไม่ให้ปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่สหภาพยุโรป  ในสหราชอาณาจักร สำนักงานมาตรฐานอาหารได้เฝ้าระวังสินค้านำเข้าโดยการตรวจสอบส่วนผสมนำเข้า  ในสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว USFDA ได้ออกคำแนะนำเตือนภัยการนำเข้า (Import alert guidance) สำหรับข้าวสาลี ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียวจากจีนเพื่อให้มีการตรวจสอบ โดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ด่านในการกักกันสินค้านำเข้าโดยยังไม่ต้องตรวจสอบในเบื้องต้น (ตรวจสอบทีหลังได้) ซึ่งทำให้ผู้ประกอบหลายรายจะประสบปัญหาการขาดแคลนส่วนผสมนำเข้า

อ้างอิงจาก : Foodproductiondaily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?