TH EN
A A A

จับตา...สถานการณ์สหรัฐฯ กดดันไต้หวันให้ยกเลิกไฟแดงเนื้อวัวปนเปื้อน ractopamine จากสหรัฐฯ

14 กุมภาพันธ์ 2555    4817 ครั้ง
               
สหรัฐฯกดดันรัฐบาลไต้หวันให้อนุญาตนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯที่มีสาร ractopamine ปนเปื้อนได้ หลังจากเนื้อวัวสหรัฐฯถูกไต้หวันปฏิเสธการนำเข้าเนื่องจากตรวจพบสาร ractopamine ในเนื้อวัว เมื่อปี 2553 จึงทำให้มีการคาดการณ์ว่ารัฐบาลไต้หวันอาจยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อวัวปนเปื้อน ractopamine จากสหรัฐ

                คาดการณ์ว่าไต้หวันอาจบังคับใช้มาตรฐานสาร ractopamine ตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรในประเทศและนำเข้าคนละฉบับ  และไต้หวันอาจยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อวัวปนเปื้อน ractopamineจากสหรัฐและอนุญาตให้นำเข้าเนื้อหมูปนเปื้อนสารดังกล่าว ซึ่งญี่ปุ่นอนุญาตการนำเข้าในลักษณะนี้เช่นกัน

                จากการที่ไต้หวันห้ามนำเข้าเนื้อวัวปนเปื้อนสาร ractopamine จากสหรัฐฯเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้การเจรจากรอบความตกลงทางการค้าและลงทุนระหว่างไต้หวันและสหรัฐฯ(TIFA) ต้องเลื่อนออกไป

               ทั้งนี้ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ไต้หวันเริ่มห้ามใช้และไม่อนุญาตไม่ให้มีสาร ractopamine ตกค้าง  ในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรและตั้งแต่นั้นมาเกษตรกรเลี้ยงสุกรของไต้หวันได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค จนทำให้มีการปฏิบัติจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 
 
 
 
ที่มา :  Pig Progress (14/02/55)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?