TH EN
A A A

อินโดเฝ้าระวังไข้หวัดนกช่วงหน้าฝน

30 มกราคม 2555   

               
ดร. Syukur Iwantoro อธิบดีกรมบริการตรวจสุขภาพปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ออกมาเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดนกในช่วงหน้าฝนนี้

                ดร. Syukur Iwantoro กล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 1 – 20 มกราคม 2555 มีไข้หวัดนกระบาดในหมู่บ้าน 7 แห่ง ใน 6 จังหวัดของในอินโดนีเซีย ดังนี้ จังหวัดชวากลาง (เกิดการระบาดในหมู่บ้าน   2 แห่ง) จังหวัดชวาตะวันออก  จังหวัดเรียว  จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก จังหวัดจัมบี และ    จังหวัดซูลาเวซีใต้ จากการระบาดทั้งหมดใน 6 จังหวัดทำให้ไก่ 1,073 ตัวตาย โดยจังหวัดที่มีไก่ล้มตายมากที่สุดคือ จังหวัดซูลาเวซีใต้ซึ่งมีไก่ 723 ตัวตาย

               นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกในกรุงจาการ์ตา 2 ราย โดยผู้ป่วยรายแรกเป็นชายอายุ 23 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555            และผู้เสียชีวิตรายที่ 2 เป็นเด็กหญิงอายุ 5 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555

 
 
ที่มา : World Poultry (30/01/55)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?