TH EN
A A A

คาดปี 55 ราคาสินค้าอาหารสูงขึ้นกว่า 5 %

25 มกราคม 2555   
               
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2555 ภาพรวมราคาอาหารทั้งข้าว เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ มีแนวโน้มปรับขึ้นสูงกว่า 5 % เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

                • ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกทรงตัวในระดับสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตและขนส่งเพิ่ม และ
คาดว่าราคาน้ำมันดิบโลกในปี 2556 จะสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

                • พืชพลังงานทดแทนมีราคาสูงขึ้น เช่น ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง ส่งผลให้
ต้นทุนอาหารสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบพืชเหล่านี้มีต้นทุนสูงขึ้น และกระทบต่อราคาเนื้อสัตว์

                • ผู้ประกอบการสินค้าอาหารไม่สามารถลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่
ต้องการผลักดันให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้ด้วยการอุดหนุนแทรกแซง เช่น แม้เอกชนจะลดต้นทุนด้วยการทำคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่งโดยการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน แต่รัฐบาลจำกัดวิธีการนำเข้า ส่งผลให้ต้นทุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังสูง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9 บาท ซึ่งสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านกิโลกรัมละ 4 – 5 บาท

                • โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาล 2554/2555 ทำให้ราคาปลายข้าวขึ้นถึงกิโลกรัมละ
10 บาท

                • ภัยธรรมชาติทำให้ผลผลิตเสียหายและเกิดโรคระบาดมากขึ้น
 
 
ที่มา : ข่าวกุ้ง (25/01/55)
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?