TH EN
A A A

ปลา basa มีโอกาสในตลาดออสซี่

16 พฤษภาคม 2550    4830 ครั้ง

             สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร่า ได้แจ้งให้ทราบว่า จากการศึกษาดูงานสินค้าประมงในรัฐควีนแลนด์พบว่า บริษัท 2 แห่งที่ดูงานจำหน่ายสินค้าประมงหลายชนิดในลักษณะขายปลีก เช่น กุ้ง ปลา ปู ปลาหมึก หอย ปลาตระกูลปลาหนัง ลักษณะการจำหน่ายมีหลายรูปแบบ เช่น การจำหน่ายทั้งตัวและการแบ่งจำหน่าย มาจากหลายแหล่ง ทั้งที่จับจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยงในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งนำเข้าจากประเทศต่างๆ รวมทั้งไทย การจำหน่ายในรูปแบบสด สุก แปรรูป รวมทั้งที่ปรุงรส ตกแต่งด้วยผัก เนยหรือดัดแปลงเป็นอาหารต่างๆ

             สำหรับการจำหน่ายปลาตระกูลปลาหนังแช่แข็ง ภาชนะบรรจุให้ชื่อสามัญว่า basa และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pangasius hypothalamus มาจากเวียดนาม เป็นที่นิยมของชาวออสเตรเลีย เนื่องจากมีรสชาติดี เนื้อมีสีขาว น่ารับประทานและไม่มีกลิ่นคาว อีกทั้งการนำเข้ายังไม่มีมาตรการเข้มงวดมากนัก

อ้างอิงจาก : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?