TH EN
A A A

พบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกในเวียดนามและกัมพูชา

23 มกราคม 2555   
                เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 เวียดนามยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกในเวียดนามรายแรกในรอบ 2 ปี ซึ่งเป็นการเสียชีวิตเพียง 1 วันหลังจากพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวในกัมพูชา
โดยคาดว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายสัมผัสสัตว์ปีกแต่ไม่มีการแพร่กระจายของโรคดังกล่าวจากมนุษย์สู่มนุษย์ ก่อนหน้านี้มีการรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกในอินโดนีเซีย อียิปต์ และจีน
ผู้เสียชีวิตในเวียดนามเป็นชายอายุ 18 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 หลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 1 วัน ด้วยอาการมีไข้สูงและหายใจลำบาก ผู้เสียชีวิตเป็นคนงานในฟาร์มเลี้ยงเป็ด อย่างไรก็ตามได้มีการทำให้ที่พักอาศัยของผู้ตายปลอดเชื้อ และเฝ้าระวังอาการของผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ตาย
ไม่มีรายงานว่ามีสัตว์ปีกในฟาร์มที่ผู้เสียชีวิตทำงานและฟาร์มใกล้เคียงล้มป่วยหรือตาย แต่เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาเชื้อและฆ่าเชื้อในฟาร์มเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ฟาร์มที่ผู้เสียชีวิตทำงานได้จำหน่ายเป็ดจำนวนมากออกสู่ตลาดแล้ว

                ส่วนผู้เสียชีวิตในกัมพูชาเป็นเด็กชายอายุ 2 ขวบ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 หลังจากมีอาการเจ็บป่วยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2555 ผู้เชี่ยวชาญรายงานว่าโอกาสที่มนุษย์จะติดเชื้อไวรัสมีน้อย และการติดเชื้อมักเกิดขึ้นกับผู้ที่สัมผัสสัตว์ปีกที่ติดเชื้อโดยตรง นอกจากนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO)ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 341 ราย จากผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกจำนวน 578 ราย นับตั้งแต่ปี 2546 โดย 60 % เป็นผู้เสียชีวิตในเวียดนาม 

               
กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามระบุว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 ไม่พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดนกในเวียดนาม นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามได้เรียกร้องให้เพิ่มระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกก่อนเทศกาลตรุษจีนซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์หน้า

 
 
 
ที่มา :  Washington Post  (
23 มกราคม 2555 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?