TH EN
A A A

ราคาผลิตผลทางการเกษตรในจีนเพิ่ม 8 สัปดาห์ติดต่อกัน

23 มกราคม 2555   
                เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น 8 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อแกะ และเนื้อวัวสูงขึ้น 0.8% 0.6 % 0.5 % ตามลำดับ และเนื้อไก่ราคาสูงขึ้น 0.4 % ส่วนราคาน้ำมันสำหรับบริโภคและผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ราคาไข่ลดลง 0.3 % จากสัปดาห์ที่แล้ว
                ราคาอาหารคิดเป็น 1 ใน 3 ของการคำนวนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โดยดัชนีราคาผู้บริโภคลดลง 4.1% ในเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดในรอบ 15 เดือน
 
 
 
 
 
ที่มา : The Pig Site (
19 มกราคม 2555 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?