TH EN
A A A

เกาหลีใต้เร่งหาสาเหตุการตายของเป็ด 110 ตัว หวั่นไข้หวัดนก

6 มกราคม 2555   

               
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 กระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมงเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบสาเหตุการล้มตายของเป็ด 110 ตัวในฟาร์มแห่งหนึ่งในเมืองอิชอนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็ดเหล่านั้นแสดงอาการของโรคไข้หวัดนกก่อนล้มตาย ส่วนผลการตรวจสอบคาดว่าจะทราบในวันที่ 7 มกราคม 2555

                ในเดือนกันยายนปี 2554 เกาหลีใต้ได้รับสถานะปลอดโรคไข้หวัดนกคืนอีกครั้งจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เนื่องจากไม่พบการระบาดของไข้หวัดนกหลังจากที่มีการระบาดครั้งล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2554

               การระบาดของไข้หวัดนกในเดือนธันวาคม 2553 และพฤษภาคม 2554 ทำให้เกาหลีใต้ต้องฆ่าสัตว์ปีกจำนวนกว่า 6.27 ล้านตัว

 
 
ที่มา : Xinhua News (06/01/55)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?