TH EN
A A A

ยอดขายเนื้อวัวในเกาหลีใต้มากกว่าเนื้อหมูเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี

26 ธันวาคม 2554   
                หนังสือพิมพ์ Chosun Ilbo รายงานว่า ยอดจำหน่ายเนื้อวัวในซุปเปอร์มาร์เก็ตในเกาหลีใต้มากกว่ายอดจำหน่ายเนื้อสุกรเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ระบาดทำให้เกาหลีใต้ต้องกำจัดสุกรถึง 3.31 ล้านตัว ส่งผลให้จำนวนสุกรลดลง 30% เกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงวัวแทนทำให้จำนวนวัวเพิ่มขึ้นเกือบ 20% โดยปกติ ยอดจำหน่ายเนื้อสุกรมีสัดส่วนเท่ากับครึ่งหนึ่งของยอดจำหน่ายเนื้อสัตว์ทั้งหมดในเกาหลีใต้
 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว (26 ธันวาคม 2554)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?