TH EN
A A A

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นอาจห้ามร้านอาหารจำหน่ายตับวัวดิบในญี่ปุ่น

21 ธันวาคม 2554    4799 ครั้ง
                   
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น กำลังพิจารณาว่าจะห้ามร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์และภัตตาคารในญี่ปุ่นจำหน่ายตับวัวดิบหรือไม่ หลังจากพบเชื้อ E. coli O157 ปนเปื้อนตับวัวดิบซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่มีราคาแพงในญี่ปุ่น

                    ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนศูนย์ตรวจสอบคุณภาพเนื้อตรวจพบเชื้อดังกล่าวบนผิวของตับวัว 2 ตัว จาก 150 ตัว และตั้งแต่ ปี 2551 – 2553 ญี่ปุ่นมีผู้เจ็บป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษเนื่องจากบริโภคตับวัวดิบจำนวน 116 ราย โดย 20 รายจากจำนวนทั้งหมดเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ E. coli และเมื่อต้นปีนี้ มีรายงานการว่าประชาชนในญี่ปุ่นจำนวนมากล้มป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษเนื่องจากติดเชื้อ E coli O111 

                   ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะหารือเพิ่มเติมเรื่องการห้ามจำหน่ายตับวัวดิบในวันที่ 27 ธันวาคม 2554
 
 
ที่มา : Food Safety News (21/12/54)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?