TH EN
A A A

ราคาไข่ในจีนร่วง 11 สัปดาห์ติดต่อกัน

19 ธันวาคม 2554   

               
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 กระทรวงพาณิชย์จีนรายงานว่า ราคาไข่ในจีนลดลงติดต่อกัน 11 สัปดาห์ ขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆราคาสูงขึ้น

                ราคาไข่ลดลง 0.6% ต่อสัปดาห์และลดลง 6.2 % ตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน 2554 และตั้งแต่วันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2554 ราคาขายส่งของผักที่อยู่ทน เพิ่มขึ้น 7.9 % จากสัปดาห์ก่อนหน้า และเพิ่ม 18.4 % จากต้นเดือนพฤศจิกายน

                ราคาแตงกวา มะระจีน และ ฟักเขียว เพิ่มขึ้น 20.6 % 12.2 % และ 7.8 % ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง ส่วนราคาเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยราคาเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น 0.2 % เนื้อแกะเพิ่มขึ้น 0.2 % และเนื้อวัวเพิ่มขึ้น 0.4 %

                และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปลีกของข้าวและแป้งลดลง 0.2 % เนื่องจากมีผลผลิตมีปริมาณมาก

 
 
 
ที่มา : The Poultry Site News (19/12/54)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?