TH EN
A A A

ยูเครนวางแผนเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวโพดและถั่วเหลือง

13 ธันวาคม 2554   

               
นาย Sergei Kvasha อธิบดีกรมพัฒนาเศรษฐกิจ และ ตลาดการเกษตร กระทรวงนโยบายการเกษตรและอาหาร ยูเครน กล่าวว่ายูเครนจะเพิ่มสัดส่วนพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองในการปลูกพืชแบบหมุนเวียน

                สภาพอากาศในปัจจุบันอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูหนาว ก่อนหน้านี้ยูเครนมีพื้นที่การปลูกข้าวโพด 3.6 ล้าน ha แต่ด้วยสภาพอากาศเช่นนี้ จึงจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเป็น 4 – 5 ล้าน ha

                นาย Vladimir Klimenko ประธานสมาคมธัญพืชยูเครน กล่าวว่า ข้าวโพดอาจกลายเป็นพืชที่มีความสำคัญมากในยูเครน เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตวัว ปศุสัตว์
และไบโอดีเซล นอกจากนี้ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง จึงต้องปลูกพืชหนึ่งในสามของพืชฤดูหนาวใหม่อีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าเกษตรกรจะปลูกพืชใหม่อีกครั้งด้วยข้าวโพดและถั่วเหลืองเป็นส่วนใหญ่

 
 
ที่มา : The Crop Site (13/12/54)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?