TH EN
A A A

เม็กซิโกคุมเข้มชายแดนทางใต้ ป้องกันโรคไข้หวัดหมูจากกัวเตมาลา

9 ธันวาคม 2554   

               
 หน่วยงานบริการด้านความความปลอดภัยและคุณภาพอาหารแห่งชาติ เม็กซิโก (SENASICA) ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังชายแดนทางตอนใต้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดสุกร (CSF) เข้ามาในประเทศ หลังจากมีการระบาดของโรคดังกล่าวในกัวเตมาลา

                กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ การพัฒนาชนบท ประมงและอาหาร (SAGARPA) เน้นย้ำว่าจัดทำมาตรการนี้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรของประเทศ ซึ่งคาดว่ามีการเลี้ยงสุกรกว่า 15 ล้านตัว

                SENASICA เพิ่มเติมว่า เม็กซิโกได้เพิ่มระดับการตรวจและสนับสนุนไม่ให้นำเข้าสุกรมีชีวิตและเนื้อสุกรจากชายแดน และกำลังป้องกันการขนส่งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรทางอากาศจากกัวเตมาลา
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการรายงานในกรณีที่สงสัยว่าสัตว์เป็นโรคดังกล่าวโดยการแจกใบปลิวและติดโปสเตอร์

                ทั้งนี้ SENASICA ระบุว่า เม็กซิโกปลอดโรคไข้หวัดสุกรตั้งแต่ปี 2552

 
 
ที่มา : The Pig Site (9/12/54)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?