TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ไฟแดงการจับปลาซาร์ดีนชั่วคราวในเมือง Zamboanga

8 ธันวาคม 2554    4814 ครั้ง
               
สำนักงานประมงและทรัพยากรทางทะเล ฟิลิปปินส์ (BFAR) ออกคำสั่งห้ามจับปลาซาร์ดีนชั่วคราวในเมือง Zamboanga ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีการจับปลาซาร์ดีนมาก เพื่อให้ปลาซาร์ดีนได้วางไข่และเพิ่มจำนวน

                โดยห้ามจับปลาซาร์ดีนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 และมีระยะเวลาการห้าม 3 เดือนนับตั้งแต่วันแรก อย่างไรก็ตาม คาดว่าการห้ามจับปลาเพียงระยะเวลาสั้นๆนี้จะทำให้มีผู้ตกงานประมาณ 30,000 คน

                ทั้งนี้ ผู้ที่ลักลอบจับปลาซาร์ดีนในช่วงดังกล่าวจะถูกลงโทษโดยการปรับและจำคุก
 
 
ที่มา : The Fish Site (8/12/54)
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?