TH EN
A A A

ข้อกำหนดของออสเตรเลียในการตรวจสอบสาร Metalaxyl นำเข้าในใบพลูแห้ง

30 พฤศจิกายน 2554   
               
หน่วยงาน AQIS ของออสเตรเลียจะตรวจสอบใบพลูแห้งที่มาจากบริษัทที่สินค้าดังกล่าวมีสาร Metalaxyl เกินกำหนดทั้ง 100% อย่างต่อเนื่องใน 5 consignments หากตรวจไม่พบปัญหาใดๆ จะลดมาตรการตรวจสอบเป็นการสุ่มตรวจ 5% เช่นเดิม
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงแคนเบอร์รา(30/11/54)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?