TH EN
A A A

จีนยกเว้นภาษีสินค้ากัมพูชา 418 รายการ

28 พฤศจิกายน 2554   

               
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เจ้าหน้าที่พาณิชย์กัมพูชารายงานว่า จีนยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 418 รายการ ซึ่งเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้แก่ผู้ผลิตกัมพูชา แต่อย่างไรก็ตาม กัมพูชาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่จากการยกเว้นภาษีดังกล่าว เนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากร คุณภาพสินค้าและข้อมูลตลาด

                ในบรรดาสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี 418 รายการ กัมพูชาส่งออกสินค้าสิ่งทอ รองเท้า สินค้าเกษตร เป็นส่วนใหญ่ และมีสินค้าจากป่า และสินค้าอาหาร และแม้ว่าในขณะนี้ กัมพูชาจะส่งออกสินค้าไปยังจีนมีปริมาณน้อย แต่ในอนาคต กัมพูชาคาดว่าจีนจะเป็นตลาดส่งออกสินค้าที่ใหญ่ที่สุด

                สินค้าที่ได้รับการยกภาษี  เช่น เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า อาหาร สัตว์มีชีวิต เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อ้อย ผลไม้ กาแฟ เฟอร์นิเจอร์  หวาย พืชที่ใช้ในการเภสัชกรรม น้ำมันข้าวโพดดิบ น้ำมันงา ส่วนข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกมากในกัมพูชา ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

                รายงานกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาระบุว่า ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศเท่ากับ 912.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 82 .% จาก 501 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปี 2553 และในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 มูลค่าการส่งออกสินค้าจากกัมพูชาไปยังจีนอยู่ที่ 66.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 275 % จาก 17.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากจีนมายังกัมพูชาอยู่ที่ 846.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 75 % จาก 483.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

                ทั้งสองประเทศคาดว่ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศจะแตะที่ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554

 
 
ที่มา : Xinhua News (28/11/54)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?