TH EN
A A A

ความต้องการอาหารทั่วโลกอาจเพิ่มเป็น 2 เท่าในปี 2593

25 พฤศจิกายน 2554   
                ทีมนักวิจัยซึ่งมี นาย David Tilman อาจารย์มหาวิทยาลัย Minnesota สหรัฐฯ เป็นหัวหน้าทีม ระบุว่า ความต้องการอาหารทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ภายในปี 2593

                ถ้าจะให้มีปริมาณอาหารเพียงพอต่อความต้องการอาจต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกในประเทศยากจน
ซึ่งหมายความว่าต้องเตรียมพื้นที่เพาะปลูก 2.5 พันล้านเอเคอร์ (1 พันล้านเฮ็คตาร์) นับเป็นจำนวนพื้นที่ใหญ่กว่าสหรัฐฯ  แต่การเพิ่มการใช้พื้นที่มากขึ้นอาจทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นสองเท่า และอาจทำให้สิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ต้องสูญพันธุ์ แต่สามารถใช้วิธีการเกษตรแบบเข้มข้น (intensive farming) เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตจะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พื้นที่ประมาณถึง 500 ล้านเอเคอร์ และเราสามารถรักษาระบบนิเวศน์ของโลกได้ด้วยการช่วยประเทศยากจนให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
 
 
 
 
ที่มา : Bloomberg  (
22 พฤศจิกายน 2554)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?