TH EN
A A A

สถานการณ์ไข้หวัดนกในอียิปต์และอินโดนีเซีย

25 พฤศจิกายน 2554    4833 ครั้ง
                สถานการณ์ไข้หวัดนกในอียิปต์เกิดขึ้น 5 ครั้งใน 4 เขตผู้ว่าราชการได้แก่ เบเฮรา ฟายุม การ์เบียและกิซา โดยในเมืองเบเฮราเกิดการระบาดในฟาร์มสัตว์ปีกซึ่งมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 แล้ว ขณะที่การระบาดอีก 4 ครั้งพบในสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ในสวนหลังบ้านหรือบนหลังคาและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 

                ขณะที่สถานการณ์ไข้หวัดนกในอินโดนีเซีย หน่วยงานผู้ดูแลด้านไข้หวัดนกระบุว่าเดือนกันยายน 2554 จังหวัดบาหลีเป็นเมืองที่เกิดการระบาดของไข้หวัดนกในหลายหมู่บ้านมากที่สุด ตามมาด้วยซูลาเวซีกลาง ซูลาเวซีตะวันตก กาลีมันตันตะวันตก และซูลาเวซีใต้ โดยในเดือนตุลาคม 2554 ไข้หวัดนกทำให้มีผู้เสียชีวิตในบาหลี 3 ราย อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ประกอบด้วยหญิงวัย 29 ปีผู้เป็นแม่ และเด็กหญิงวัย 9 ปี และเด็กชายวัย 10 ปี โดยพบสัตว์ปีกที่เลี้ยงในครัวเรือนเสียชีวิตก่อนที่ผู้หญิงและเด็กล้มป่วย

                นอกจากนี้ยังมีการรายงานการระบาดของไข้หวัดนกในหมู่บ้าน 2 แห่งในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 มีการรายงานว่าพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกใน 3 แขวงของจังหวัดซูลาเวซีใต้ ทำให้มีสัตว์ปีกเสียชีวิต 14,000 ตัน

                ทั้งนี้ จากข้อมูลสรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกล่าสุดของ FAO ยังระบุการพบการระบาดของไข้หวัดนกในเวียดนามและอิหร่านซึ่งก่อนหน้านี้มีการรายงานไปยังองค์การอนามัยโลก (WTO) ด้านสุขอนามัยสัตว์และ และจากข้อมูลในตารางในรายงานของ FAO ระบุว่าในปี 2554 มีการระบาดไข้หวัดนกใน 14 ประเทศ

                ไข้หวัดนกเป็นโรคที่เกิดขึ้นเป็นประจำในจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย บังกลาเทศ อินเดีย และอียิปต์
 
 
 
 
ที่มา : World Poultry  (
23 พฤศจิกายน 2554)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?