TH EN
A A A

ผู้ผลิตไก่ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้กังวลต่อการนำเข้าไก่จากบราซิล

24 พฤศจิกายน 2554    4827 ครั้ง
                ผู้ผลิตไก่ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้แสดงความวิตกต่อการนำเข้าไก่จำนวนมากจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากบราซิล เนื่องจากธุรกิจของผู้ผลิตในประเทศได้รับผลกระทบ

                การนำเข้าไก่จากต่างประเทศส่งผลกระทบต่อผลกำไรของผู้ผลิตภายในประเทศ ทำให้กลุ่มผู้ผลิตและอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งรวมตัวกันเพื่อฟ้องผู้นำเข้าบราซิลในคดีทุ่มตลาด โดยกล่าวหาว่าบราซิลจำหน่ายไก่ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในราคาที่ต่ำว่าในบราซิล ส่วนบราซิลเชื่อว่าฝ่ายตนทำถูกต้องและเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่องค์การการค้าโลก (WTO) สมาพันธ์สัตว์ปีกบราซิล (Ubabef)  อ้างว่าการกล่าวว่าบราซิลทุ่มตลาดเป็นเรื่องการเมืองและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้กำลังปกป้องผู้ผลิตในประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพและจะทำให้ประชาชนนับล้านเสียประโยชน์ในการบริโภคโปรตีนที่มีราคาถูก

                ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตสัตว์ปีกสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ระบุว่า ในปี 2543 การนำเข้าไก่จากบราซิลอยู่ที่ 11,198 ตัน ส่วนปี 2553 นำเข้าที่ 193,896 ตัน โดยเป็นการนำเข้าจากบราซิล 73 % รองลงมาคืออาร์เจนตินา 10.3% และแคนาดา 7.1 %

                ด้าน Ubabef ระบุว่า การนำเข้าไก่ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในทศวรรษที่ผ่านมาไม่เคยเกิน 20 % ของไก่ที่ผลิตได้ทั้งหมดในประเทศ นาย Adriano Zerbini ผู้จัดการฝ่ายการตลาดความสัมพันธ์กล่าวว่า ส่วนแบ่งการตลาดของบราซิลในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ไม่สูงมาก และบราซิลไม่ต้องการให้ผู้ผลิตภายในประเทศได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และถ้ามีการจำหน่ายไก่ที่นำเข้าจากบราซิลในราคาถูกมากแล้วเหตุใดบราซิลจึงไม่มีส่วนแบ่งการตลาดที่มากกว่านี้

                ขณะนี้ คณะกรรมการบริหารการค้าระหว่างประเทศของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้กำลังตรวจสอบว่าบราซิลทุ่มตลาดหรือไม่ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบนานนับปี แต่อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายสามารถยื่นเรื่องต่อ WTO ได้ในกรณีที่ไม่พอใจการตรวจสอบดังกล่าว
 
 
 
 
ที่มา : World Poultry   (
24 พฤศจิกายน 2554 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?