TH EN
A A A

อินโดยึดไก่ลักลอบนำเข้าจากมาเลย์

21 พฤศจิกายน 2554   

               
เมื่อเร็วๆนี้ หน่วยงานด้านปศุสัตว์และสุขภาพสัตว์ประจำจังหวัดกาลีมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียได้เข้ายึดซากไก่แช่แข็ง 290 ตันที่ลักลอบนำเข้าจากมาเลเซียไปยังเมืองปนตีอานักซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดกาลีมันตันตะวันตกและเมืองกุบุรายา โดยซากไก่ดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างทดสอบให้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซากไก่เหล่านี้ไม่มีใบรับรองสุขภาพสัตว์จึงทำให้ความปลอดภัยยังเป็นข้อกังขาอยู่

                Bambang Mulyantono ประธานของสมาคมธุรกิจการเกษตรสัตว์ปีกประจำจังหวัดกาลีมันตันตะวันตก กล่าวว่าซากไก่ที่ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายจากมาเลเซียสร้างความเสียหายให้แก่การค้าสัตว์ปีกในจังหวัดกาลีมันตันตะวันตก และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นอกจากนี้ก็มีการลักลอบนำเข้าไข่และซากเป็ดจากมาเลเซียอีกด้วย โดยการลักลอบขนเข้ามาส่วนใหญ่มาจากประตูชายแดนระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย

 
 
ที่มา : World Poultry (21/11/54)
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?