TH EN
A A A

พบเชื้อไข้หวัดนกระบาดในฟาร์มไก่ที่บังกลาเทศ

17 พฤศจิกายน 2554    4793 ครั้ง
                หนังสือพิมพ์ Daily Star รายงานว่าพบเชื้อไข้หวัดนกระบาดที่ฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่งในจังหวัด Rajbari บังกลาเทศ โดยได้ทำลายไก่กว่า 11,000 ตัวและไข่กว่า 43,000 ฟองหลังจากตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์ม ปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดนี้เริ่มเมื่อวันที่ 14 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 

                เจ้าของฟาร์มรายงานว่าว่าพบไก่หลายตัวล้มตายจึงรายงานให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ท้องถิ่นทราบ หลังจากนั้นได้ส่งซากไก่ไปยังห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่เมืองดากาเพื่อตรวจสอบ ผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าพบเชื้อไข้หวัดนก 

                เจ้าหน้าที่กล่าวว่า โอกาสที่เชื้อไข้หวัดนกจะแพร่ระบาดไปยังฟาร์มใกล้เคียงมีน้อยมากเนื่องจากได้มีการใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแล้ว
 
ที่มา : Newkerala(17/11/54)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?