TH EN
A A A

US เผยโปรตีนปลอมในอาหารสัตว์จากจีน

8 พฤษภาคม 2550   
           
  เจ้าหน้าที่ USFDA  มุ่งหน้าสู่จีนเพื่อสืบสวนว่าทำไมสารเคมีจากถ่านหินจึงพบในอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งทำให้มีแมวและสุนัขตายหลายตัวในสหรัฐฯ  คนงานหลายคนในเมือง Zhangqiu ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งปนเปื้อนได้ยอมรับอย่างเปิดเผย สารดังกล่าวได้มีการเติมเป็นประจำในอาหารสัตว์ในฐานะเป็นโปรตีนปลอม เป็นเวลาผลายปีที่ผู้ทำส่วนประกอบอาหารสัตว์ขอจีนใช้ melamine  อย่างลับๆเนื่องจากเป็นสารเติมแต่งที่มีราคาถูกและเมท่อตรวจสอบจะเหมือนกับโปรตีน  อย่างไรก็ตาม ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการใดๆ   Ji Denghui ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Futian Sanming Dinhui Chemical Company จำหน่ายสารเคมีรวมทั้ง melamine แห่งหนึ่ง  เปิดเผยว่า หลายบริษัทมีการใช้ melamine ปนเป็นผลในอาหารสัตว์ เช่น อาหารสัตว์น้ำ   และยอมรับว่าไม่รู้ว่ามีกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นก็มักจะไม่มีกฎระเบียบใดๆ  Melamine กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในวงการอาหารซึ่งทำให้ต้องเรียกคืนสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง 60 ล้านหีบห่อ เพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงตาย  สหรัฐไม่อนญาตให้ใช้ melamine ในอาหาร  และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้  USFDA ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าส่วนประกอบในอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารสำหรับมนุษย์มีการเพิ่มการนำเข้ามากและไม่มีการกลั่นกรองที่ดีพอ
 

อ้างอิงจาก :
The New York Times

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?