TH EN
A A A

แนวโน้มราคาปลาทูน่าที่สูงขึ้นและการขาดแคลนวัตถุดิบปลาทูน่าในตลาดโลก

20 ตุลาคม 2554   
                ปัจจุบัน ราคาปลาทูน่าสด Skipjack ที่ซื้อขายในตลาด มีราคาสูงขึ้นถึง 6,000 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากประเทศในหมู่เกาะ Western and Central Pacific ประกาศระงับการจับปลาทูน่าด้วยอวน รวมถึงการระงับการทำประมงชั่วคราวในแถบ Eastern Pacific ขณะเดียวกัน 8 ประเทศภาคีภายใต้ข้อตกลงนาอูรู หรือ PNA ก็มีการเรียกร้องให้มีการลดการจับปลาทูน่าในปี 2011 เพื่ออนุรักษ์สต๊อกปลาทูน่า โดยการให้ลดชั่วโมงการจับปลาจาก 40,000 ชั่วโมงเป็น 28,469 ชั่วโมง ด้วยสาเหตุต่างๆเหล่านี้จึงทำให้จำนวนวัตถุดิบปลาทูน่าลดลงและส่งผลให้ปลาทูน่ามีราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

                ทั้งนี้ PNA ได้ออกมากล่าวว่าเป็นความตั้งใจของ PNA ที่จะดึงราคาปลาทูน่าให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขีดความแข่งขันที่ดีให้กับกลุ่ม PNA นั่นเอง
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่าวประเทศประจำสหภาพยุโรป (
11 ตุลาคม 2554)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?