TH EN
A A A

อียูลงนามข้อตกลงร่วมกับสหรัฐฯ ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU)

19 ตุลาคม 2554   
                เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 สหภาพยุโรปได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับสหรัฐฯ ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) โดยผู้ลงนามฝ่ายสหภาพยุโรป ได้แก่นาง Maria Damanaki กรรมาธิการยุโรปด้าน Maritime Affairs and Fisheries และผู้ลงนามฝ่ายสหรัฐฯ ได้แก่ Dr. Jane Lubchenco, National Oceanic and Atmospheric Administration โดยทั้ง 2 ฝ่ายยินดีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่ออนุรักษ์การทำประมงที่ยั่งยืน  

                การลงนามความร่วมมือของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือด้านการจัดการประมงครั้งแรก ระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่นำเข้าสินค้าประมงมากที่สุดอันดับ 1 ของโลก รองลงมา อันดับที่ 2 คือ ญี่ปุ่น และที่  3 คือ สหรัฐฯ ซึ่งจากการร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ จะส่งผลป้องกันการทำประมงแบบ IUU ได้เป็นมูลค่าถึง 23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยในส่วนของสหภาพยุโรป ได้ออกกฎระเบียบ IUU และกำลังอยู่ในช่วงระหว่างปรับโครงสร้างนโยบายการประมงร่วมใหม่ ขณะที่สหรัฐฯ ได้ออกกฎระเบียบ High Seas Driftnet Fishing Moratorium Protection Act. และปัจจุบันมีนโยบายที่จะระงับการทำประมงแบบทำลายสต็อกปลา (overfishing) เพื่อรักษาไว้ซึ่งสต็อกปลาที่มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดมีการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ/สหภาพยุโรป (19 ต.ค.2554)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?