TH EN
A A A

เด็กบาหลีดับ 2 ราย เหตุติดเชื้อไข้หวัดนก

14 ตุลาคม 2554   
                 Elzarita Arbain ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Sanglah จังหวัดบาหลี อินโดนีเซียรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 2 ราย จากการติดเชื้อไข้หวัดนก โดยผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุ 5 และ 10 ปี จากหมู่บ้าน Jehem เมือง Bangli จังหวัดบาหลี

                จากผลการวิเคราะห์เลือดและการตรวจด้วยไม้พันสำลีป้ายที่คอ (Throat swab) โดยโรงพยาบาล Sanglah ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Udayana และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายติดเชื้อไข้หวัดนก

                มีรายงานว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย สัมผัสนกที่ตายแล้วโดยตรง ตั้งแต่ปี 2546 อินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก 148 ราย และองค์การอนามัยโลก (WTO) ระบุว่า อินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตเกือบครึ่งหนึ่งของยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกจำนวน 333 ราย
 
 
ที่มา : World Poultry(14/10/54)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?