TH EN
A A A

ไต้หวันนำเข้าเนื้อวัวเพิ่มขึ้น 4 %

7 ตุลาคม 2554    4802 ครั้ง
                หน่วยงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์เนื้อออสเตรเลีย (MLA) รายงานว่า ในช่วงปี 2553 – 2554 ไต้หวันนำเข้าเนื้อวัวประมาณ 85,033 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 4 %จากช่วงปี 2552-2553 
                อุปสงค์เนื้อวัวในไต้หวันเพิ่มขึ้นเนื่องจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไต้หวันเป็นบวก เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาวะว่างงานที่ลดลง ความมั่นใจของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและความแข็งแกร่งของภาคการค้าปลีกและการบริการด้านอาหาร
                ไต้หวันนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯเพิ่มขึ้นแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขไต้หวันจะห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯในเดือนมกราคม 2554 โดยการนำเข้าเนื้อวัวเพิ่มขึ้น 31 % เป็น 29,653 ตัน การนำเข้าเนื้อวัวแช่เย็นเพิ่มขึ้น 60 % ส่วนการนำเข้าเนื้อวัวแช่แข็งเพิ่มขึ้น 24 %
               ในช่วงปี 2553 – 2554 ไต้หวันนำเข้าเนื้อวัวจากออสเตรเลีย 31,566 ตัน  หรือเพิ่มขึ้น 1 % จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยการนำเข้าเนื้อวัวแช่เย็นจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในปีนี้ เนื่องจากเป็นการสั่งเข้ามาทดแทนเนื้อวัวจากสหรัฐฯ ซึ่งขาดตลาด โดยออสเตรเลียมีส่วนแบ่งเนื้อวัวในตลาด 37 % ในปี 2553 – 2554
 ส่วนการนำเข้าเนื้อวัวจากนิวซีแลนด์ลดลง 18 % เหลือ 17,380 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
 
 
ที่มา : The Beef Site(7-10-54)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?