TH EN
A A A

จีนรุกลงทุนด้านอาหารและเกษตรในลาตินอเมริกา

5 ตุลาคม 2554   
               
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 – พฤษภาคม 2554 จีนได้ลงทุนในลาตินอเมริกากว่า 15,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นการลงทุนในบราซิล 60 % และในอาร์เจนตินา 40 %

               ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การลงทุนของจีนในลาตินอเมริกาประมาณ 70 % เป็นการลงทุนด้านพลังงานและเหมืองแร่ แต่ปัจจุบัน จีนเน้นการลงทุนด้านการเกษตรขนาดใหญ่ การทำฟาร์มปศุสัตว์ในอาร์เจนตินา เพราะจีนต้องการแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนอาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์ เนื่องจากเศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ความต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน การขยายตัวของเมืองทำให้พื้นที่การเพาะปลูกลดลง ดังนั้นผลผลิตทางการเกษตรในจีนจึงเริ่มไม่เพียงพอในการผลิตอาหาร ทำให้ราคาอาหารเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ปี 2551
 
 
ที่มา : Agri-Business Weekly(5/10/54)
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?