TH EN
A A A

สหรัฐเริ่มสืบสวน melamine ในอาหารคน

2 พฤษภาคม 2550    4815 ครั้ง

               USFDA เริ่มต้นสืบสวนว่า melamine ที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์เลี้ยงและเชื่อว่าเป็นสาเหตุของการตายและป่วยของสัตว์เลี้ยงที่บริโภคนั้นเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์หรือไม่

               การสืบสวนเริ่มต้นหลังจาก FDA ของแคลิฟอร์เนียระบุว่าการทดสอบของห้องปฏิบัติการพบ melamine ในปัสสาวะของสุกรในฟาร์ม American Hog Farm ใน Ceres ปัญหาที่เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงและผลการทดสอบที่พบนี้อาจนำไปสู่ความหวาดกลัวของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยในห่วงโซ่อาหาร สภาเองก็กำลังพิจารณาว่า USFDA ล้มเหลวในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อที่เกี่ยวเนื่องกับผักขมและผักกาด

               สุกร 1,500 ตัวของ American Hog Farm ถูกกักกันและ FDA ของแคลิฟอร์เนียกำลังทดสอบดูว่าพบ melamine ในเนื้อสุกรหรือไม่ สุกรในฟาร์มนี้บริโภคของเหลือการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งรวมทั้งโปรตีนเข้มข้นข้าวด้วย

Foodnavigator

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?