TH EN
A A A

สิงคโปร์ไฟเขียวนำเข้าเนื้อวัวจากไอร์แลนด์อีกครั้ง

28 กันยายน 2554   
               นาย Simon Coveney รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอาหารและทะเลไอร์แลนด์รายงานว่าสิงคโปร์อนุญาตการนำเข้าเนื้อวัวจากไอร์แลนด์ที่ผลิตจากวัวอายุต่ำกว่า30เดือน หลังจากที่ได้ระงับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน
                
               นาย Simon Coveney ระบุว่าสิงคโปร์อนุญาตการนำเข้าเนื้อวัวจากไอร์แลนด์หลังจากทีมสัตวแพทย์สิงคโปร์เข้าไปตรวจสอบระบบการควบคุมคุณภาพเนื้อวัวที่ไอร์แลนด์ในเดือนกรกฎาคม 2554 ประกอบกับ
การที่ไอร์แลนด์ติดต่อกับสิงคโปร์เป็นระยะเวลานาน
               
                นอกจากนี้ นาย Simon Coveney กล่าวว่าแม้ว่าขณะนี้การส่งออกเนื้อวัวได้รับอนุญาตเฉพาะเนื้อวัวที่มาจากวัวอายุต่ำกว่า 30 เดือน และเป็นเนื้อวัวที่มาจากโรงงานที่ได้รับอนุญาต แต่คาดการณ์ว่าในอนาคต มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเจราจาเพื่อเพิ่มอายุวัวและเพิ่มจำนวนโรงงานผลิตที่ได้รับอนุญาต
 
 
 
 
 
ที่มา : The Meat Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?