TH EN
A A A

อินเดียเพิ่มรายชื่อถั่ว

26 กันยายน 2554    4816 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 อินเดียเสนอให้ผ่อนผันข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าที่แจ้งในSchedule 6 จากการนำเข้าพืชกักกัน สำหรับประเทศต่างๆ โดยเพิ่มรายชื่อถั่ว 2 รายการในรายการที่ 6 และ 7 ของคำสั่งประกาศเป็นครั้งแรก ประกาศนี้จะทำให้พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่ไม่เคยนำเข้าได้สามารถนำเข้าในอินเดียได้

                เปิดรับความคิดเห็นถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
 
                 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
            
http://www.agricoop.nic.in
 
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?