TH EN
A A A

ปริมาณนำเข้านมผงในจีนพุ่งสูง

20 กันยายน 2554   
                เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 หอการค้าจีนรายงานว่า จีนนำเข้านมผงเพิ่มขึ้นมาก โดยการนำเข้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 มีปริมาณมากกว่าการนำเข้านมผงปี 2552 ทั้งปี จีนนำเข้านมผงเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ปี 2551 เนื่องจากเหตุการณ์นมผงในประเทศปนเปื้อนสารเมลามีน ทำให้เด็กนับร้อยคนต้องเจ็บป่วย  
จากการบริโภคนมปนเปื้อนสารดังกล่าว  ในปี 2552 ปริมาณการนำเข้านมผงเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า โดยแตะที่ระดับ 310,000 ตัน ขณะที่การนำเข้าในปี 2553 เพิ่มขึ้น 55 % เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแตะที่ระดับ 480,000 ตัน
 
               ประชาชนจีนจะบริโภคนมผงปริมาณ 1.5 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของการบริโภคนมผงทั่วโลก เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีประชาการมากที่สุด ดังนั้นจึงมีปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์มากและยังเป็นตลาดนมผงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 
 
 
ที่มา : Xinhua ( 19 กันยายน 2554 )
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?