TH EN
A A A

มลรัฐอลาบา สหรัฐระงับนำเข้า catfish จีน จับตา basa จากเอเชีย

27 เมษายน 2550    4817 ครั้ง
             
มลรัฐอลาบามา สหรัฐฯ ระงับการจำหน่าย catfish  นำเข้าจากจีนหลังจากตรวจพบยาสัตว์ต้องห้ามตกค้าง

             Ron Sparks กรรมาธิการเกษตรของมลรัฐอลาบามา สหรัฐฯ  ระบุว่าจากการเก็บตัวอย่างปลา catfish นำเข้าจากจีน 20  ตัวอย่างโดยกระทรวงเกษตรฯเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามี  Fluoroquinolones
ซึ่งเป็นสารปฏิชีวนะต้องห้ามในสหรัฐตั้งแต่ปี  2540 ใน 14 ตัวอย่าง

             Sparks ระบุว่าได้ส่งประกาศแล้วในวันนี้  นอกจากนี้ยังมีการตรวจปลา basa จากไทย  เวียดนามและมาเลเซีย  ซึ่งมีการตรวจพบสารปฏิชีวนะ  5 ตัวอย่างจาก 13 ตัวอย่าง  ซึ่ง Sparks  ระบุว่าจะต้องมีการเพิ่มการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะตัดสินใจว่าจะห้ามจำหน่ายปลา  basa ด้วยหรือไม่

อ้างอิงจาก : AP

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?