TH EN
A A A

มะกันเรียกคืนเนื้อไก่งวงบด

14 กันยายน 2554   

               บริษัท Cargill เรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อไก่งวงบดไขมันต่ำ85% ปริมาณ 185,000 ปอนด์ ซึ่งผลิตที่โรงงานเมืองSpringdale รัฐ Arkansas โดยสมัครใจเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจปนเปื้อนเชื้อ Salmonella Heidelberg

  
              บริษัท Cargill เรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหลังจากกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ตรวจพบเชื้อsalmonella Heidelbergในหนึ่งตัวอย่างระหว่างตรวจสอบโรงงานหลังจากที่มีการเรียกคืนสินค้าในเดือนสิงหาคม 2554 โดยพบเชื้อดังกล่าวในระดับต่ำและเป็นเชื้อเดียวกันกับที่ตรวจพบครั้งก่อนซึ่งทำให้มีผู้เจ็บป่วยจากการติดเชื้อ

               
               บริษัท Cargill ระงับการผลิตเนื้อไก่งวงบดที่โรงงานในเมือง Springdale โดยสมัครใจจนกว่าจะมีมาตรการแก้ไขเพิ่มขึ้นประกอบกับได้รับการทบทวนและอนุมัติจาก USDA แต่ไม่มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ไก่งวงอื่นๆซึ่งผลิตที่โรงงานเมือง Springdale ทั้งนี้ Cargil lมีโรงงานแปรรูปไก่งวง4แห่งในสหรัฐ และไม่มีผลิตภัณฑ์จากโรงงานทั้ง3แห่งถูกเรียกคืนในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

ที่มา : World Poultry  ( 14 กันยายน 2554 )

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?