TH EN
A A A

ครึ่งปีแรก สวีเดนผลิตเนื้อหมูลดลงเล็กน้อย

13 กันยายน 2554   

                ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2554 สวีเดนผลิตเนื้อหมูลดลงเล็กน้อยกว่าปี 2553 0.7% คิดเป็นปริมาณผลิตรวม 125,000 ตัน โดยในช่วงนี้มีการนำสุกรเข้าโรงเชือด 1.4 ล้านตัวขณะที่ปี 2553 เข้าโรงเชือด 1.41 ล้านตัว จากสถิติของสำนักงานบริการเกษตรของสวีเดน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2554 สุกรถูกเชือดลดลง 4.2% เทียบกับตัวเลขที่สูงขึ้น 2.2% ของมกราคม-มีนาคม 2554

                 การที่ตัวเลขไตรมาสที่ 2 ลดลงคาดว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์สุกรในสวีเดนจำหน่ายไม่ได้กำไร ก่อนหน้านี้ อุตสาหกรรมสุกรเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือเพราะไม่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมสุกรของประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปได้

 
 
 
ที่มา : Pig Progress (13 กันยายน 2554)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?