TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าส่งออกสัตว์ปีกเพิ่มจากวิกฤติไข้หวัดนกในเอเชีย

13 กันยายน 2554   
                 ฟิลิปปินส์เล็งเห็นโอกาสที่จะส่งออกสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นในจีนและเวียดนาม หลังมีรายงานว่าการระบาดไข้หวัดนกของทั้งสองประเทศกระทบอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศเหล่านี้

                Salvador Salacup ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกล่าวในการเปิดงาน Foods & Drinks Asia 2011 ที่จัดขึ้นในฟิลิปปินส์ว่า ฟิลิปินส์สามารถเจาะตลาดทั้งสองประเทศเพื่อส่งออกไก่ได้ เพราะว่าจีนและเวียดนามไม่สามารถพึ่งพาสัตว์ปีกในประเทศได้แล้วในขณะนี้

                ปัจจุบันฟิลิปินส์ผลิตสัตว์ปีกให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ 93% ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระหว่างจับตาสถานการณ์ไข้หวัดนกในจีนและเวียดนาม และประกาศว่าไม่ได้นำเข้าไก่จากจีนและเวียดนาม นอกจากนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ได้ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกเวียดนามอีกด้วย

                Salacup ยังกล่าวว่าฟิลิปปินส์ยังคงปลอดไข้หวัดนก และจะไม่ยอมให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกและประชาชนต้องเสี่ยงกับโรคไข้หวัดนกด้วยการนำเข้าสัตว์ปีกที่เป็นโรคเข้ามาในประเทศ ฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ประเทศพื้นบ้านยังคงสามารถนำเข้าไก่ได้
 
 
 
ที่มา : World Poultry (12 กันยายน 2554)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?