TH EN
A A A

มะกันเรียกคืนผลิตภัณฑ์นม

9 กันยายน 2554   
                บริษัท Ludwig Dairy Products, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐฯ เรียกคืนนม ชีสและผลิตภัณฑ์นม หลังจากกระทรวงสาธารณสุขของรัฐพบว่า อุปกรณ์พาสเจอร์ไรส์ทำงานผิดพลาดทำให้น้ำนมดิบมีโอกาสปนเปื้อนน้ำนมที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบระบุว่าปั๊มที่มีระบบควบคุมซึ่งออกแบบมาเพื่อหยุดกระบวนการผลิตถ้าความดันน้ำนมดิบเกินกว่าความดันน้ำนมที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ ไม่ทำงานและมีการเปลี่ยนปั๊มดังกล่าวด้วยปั๊มที่ไม่ได้ต่อเข้ากับระบบควบคุม ดังนั้นบริษัทจึงเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของซึ่งมีวางจำหน่ายในรัฐอิลลินอยส์ อินเดียนนา นิวเจอร์ซีและนิวยอร์ก

                อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท และกระทรวงสาธารณสุขของรัฐได้เตือนประชาชนไม่ให้บริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าอุปกรณ์การพาสเจอร์ไรส์จะทำงานได้ตามปกติ
 
 
 
ที่มา : Food Safety News ( 9 กันยายน 2554 )
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?