TH EN
A A A

ไข้หวัดหมูป่วน ทำเด็กมะกันป่วย 2 ราย

9 กันยายน 2554   

                ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐฯ (CDC) รายงานว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว เด็กชายจากรัฐอินเดียน่า และเด็กหญิงจากรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งทั้งคู่อายุน้อยกว่า 5 ปี ติดโรคไข้หวัดใหญ่จากสุกร (H3N2) ในเดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม 2554 โดยแสดงอาการในกลุ่มอาการไข้ (fabrille illness)

                ตามรายงาน เด็กหญิงจากรัฐเพนซิลวาเนียไปร่วมงานนิทรรศการเกษตร ซึ่งเธอได้สัมผัสโดยตรงกับสุกรและสัตว์อื่นๆขณะที่พี่เลี้ยงเด็กของเด็กชายจากรัฐอินเดียน่าตามรายงานระบุว่าเขาสัมผัสโดยตรงกับสุกรที่ไม่แสดงอาการของโรค กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไวรัสดังกล่าวอาจแพร่จากจากคนสู่คนได้

               จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบาดที่เกิดจากผู้ป่วยทั้งสองราย และยังไม่พบคนติดไข้หวัดสุกรสายพันธุ์นี้เพิ่มเติม โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza A) เป็นโรคระบาดที่พบในสัตว์หลายชนิดได้แก่ คน สุกร นกป่า มักจะแพร่ระบาดระหว่างมนุษย์และสัตว์เป็นช่วงๆ เช่นไข้หวัดใหญ่ H5N1 และ H7N1ที่แพร่จากสัตว์ปีกสู่มนุษย์ และไข้หวัดใหญ่ H1N1, H1N2 และ H3N2 ที่แพร่จากสุกรเป็นต้น 
 
ที่มา : Pig Progress ( 9 กันยายน 2554 )
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?