TH EN
A A A

ฟิลิปินส์ไฟแดงจับหอยในอ่าว Matarinao Bay

6 กันยายน 2554    4835 ครั้ง
          น่านน้ำรอบอ่าว Maritanao Bay ในจังหวัด Eastern Samar  ของเขตการปกครอง Eastern Visaya ของฟิลิปปินส์มีสารพิษที่เกิดขึ้นจากปรากฎการณ์สาหร่ายสีแดง ส่งผลให้สำนักงานทรัพยากรประมงและทะเล  (BFAR) ประกาศห้ามจับหอยในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ โดยหอยที่ได้รับสารพิษนี้จะเป็นอัมพาต

          Rosalinda Cañas หัวหน้าโครงการตรวจสอบสารพิษจากปรากฎการสาหร่ายสีแดงในเขตการปกครอง  Eastern Visaya เปิดเผยว่าจากการเก็บตัวอย่างของน้ำทะเลและผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ พบว่าระดับสารพิษอัมพาตจากหอย (Paralytic Shellfish Poisoning: PSP) ของหอยในอ่าว  Matarinao Bay สูงถึง 160 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม ขณะที่มาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 60 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม
 
 
ที่มา : FIS  (6 กันยายน 2554)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?