TH EN
A A A

ปี 54 เนื้อหมูอียูส่งออกเพิ่มขึ้น

2 กันยายน 2554   
                หนังสือพิมพ์ Agrarisch Dagblad ของเนเธอร์แลนด์รายงานว่า ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2554 ยอดรวมส่งออกเนื้อหมูของ 27 ประเทศสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น18.8% เมื่อเทียบกับปี 2553 มีปริมาณส่งออก 412,000 ตัน มีส่วนแบ่งตลาด 27.8%

                ฮ่องกงและจีนนำเข้าเนื้อหมูสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น โดยฮ่องกงนำเข้าเพิ่มขึ้น 17% มีปริมาณส่งออก 245,000 ตัน ขณะจีนนำเข้าเพิ่มขึ้น 60% มีปริมาณส่งออก 136,000 ตัน
 การส่งออกเนื้อหมูไปยังญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 4% มีปริมาณส่งออก 117,000 ตัน แต่ส่งออกไปเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า มีปริมาณส่งออก 112,000 ตัน

               การส่งออกเนื้อหมูของสหภาพยุโรปของเดือนมิถุนายน 2554 เพียงเดือนเดียวมีปริมาณ 255,000 ตันเพิ่มขึ้น 15.4 เดือนมิถุนายน 2553 ซึ่งส่งออกเท่ากับเดือนพฤษภาคม 2554
 
 
 
ที่มา : Pig Progress  (2 กันยายน 2554)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?