TH EN
A A A

คาซัคสถานลดพึ่งพานำเข้าสัตว์ปีก

31 สิงหาคม 2554   
                นาย Rabiga Tokseitova อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรคาซัคสถานกล่าวว่า รัฐบาลคาซัคสถานกำลังเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศ โดยคาดว่า คาซัคสถานจะสามารถลดปริมาณนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกได้ภายใน 5 ปีข้างหน้า ทุกปี อุตสาหกรรมสัตว์ปีกคาซัคสถานสามารถเพิ่มผลผลิต และปัจจุบันนี้ สัดส่วนการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกลดลงอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าโดยเนื้อสัตว์ปีกในตลาดประมาณ 56 % เป็นสินค้านำเข้า

                รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมสัตว์ปีกโดยการตั้งกองทุนเมล็ดพืชอาหารสัตว์ประมาณ  300000 ตัน และทุกปีๆได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารสำหรับการซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการทำฟาร์มสัตว์ปีก ซึ่งมีจุดประสงค์ในการจัดหาทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ผลิต

                นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ปฏิบัติตามนโยบายลดโควตานำเข้าเนื้อสัตว์ปีกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกรายใหญ่มายังคาซัคสถาน เมื่อปี 2552 คาซัคสถานนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ ที่ 147,000 ตัน และเมื่อปี 2553 คาซัคสถานได้ลดโควตานำเข้าเหลือ 110,000 ตัน
 
 
 
ที่มา : World Poultry
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?