TH EN
A A A

เกาหลีใต้จะนำเข้าเนื้อสหรัฐเร็วๆนี้

26 เมษายน 2550   
            
สำนักข่าว Yonhap ของเกาหลีใต้ระบุว่า  แหล่งข่าวกระทรวงเกษตรฯรเกาหลีใต้กล่าวว่า โรงงานแปรรูปใน  Kansas   กำหนดจะส่งเนื้อ 10  ตันเข้าเกาหลีใต้ต้นสัปดาห์หน้าโดยได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กักกันสหรัฐแล้ว    ทั้งนี้เนื้อจะถูกเอกซเรย์เพื่อตรวจสอบว่ามีชิ้นส่วนเล็กหรือไม่  และมีการสุ่มตรวจสารต้องห้ามรวมทั้งไดออกซินและส่วนที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า  (SRMs) เมื่อการตรวจสอบเสร็จผู้นำเข้าจะขายเนื้อให้แก่ผู้กระจายสินค้าท้องถิ่น  ดังนั้นเนื้ออเมริกันจะปรากฏบนชั้นจำหน่าย  อีกครั้งสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

             นับเป็นการส่งสินค้าเนื้อสหรัฐฯเที่ยวที่ 4  มาเกาหลีใต้หลังจากที่เกาหลีใต้ยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อสหรัฐปลายปีที่แล้ว  และนับเป็นเที่ยวสินค้าแรกนับตั้งแต่ทั้ง 2   ประเทศบรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีต้นเดือนนี้  โดยสินค้า 3  เที่ยวแรกถูกปฏิเสธนำเข้าเพราะพบชิ้นส่วนกระดูกอ้างอิงจาก : Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?