TH EN
A A A

อินเดียทำลายแหล่งประมงเกิน 80 %

26 สิงหาคม 2554   

                เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 รัฐบาลอินเดียเปิดเผยว่าทั้งที่อินเดียได้จำกัดการทำประมงของเรือประมงน้ำลึก แต่กลับพบว่าอินเดียมีการทำ
ประมงจนสร้างความเสียหายแหล่งทรัพยากรทางน้ำถึง 82% ของแหล่งน้ำที่ยังสามารถใช้จับปลาได้

                นอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังระบุว่าได้ให้ความช่วยเหลือชาวประมงอินเดียในการซื้อเรือประมงและเรือลากอวน


 

ที่มา : FIS
 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?